Kontakt

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO
ul. Rynek 11/11
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 32 391 93 25
Fax. 32 391 93 27
e-mail: abg@abg.info.pl
marcin.swigost@abg.info.pl

top1
top2
top3
top4
top5

Usługi

Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego jest wyspecjalizowanym podmiotem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań gwarantujących wzrost bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym poprzez:

 • ochronę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • ochronę własności intelektualnej i przemysłowej,
 • prewencyjne zabezpieczenie przed nadużyciami takimi jak: wyłudzenia, oszustwa, kradzieże pracownicze,
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i wdrażanie metod jej zapobiegania,
 • zbudowanie mechanizmów przeciwdziałających tzw. „korupcji menedżerskiej”,
 • działania polegające na wsparciu oraz rozpoznaniu zagrożeń finansowych przedsiębiorstwa min. odzysk mienia i pieniędzy, prowadzenie windykacji,
 • opracowanie zasad oraz kodeksu etyki w przedsiębiorstwie,
 • zapewnienie profesjonalnej obsługi podczas zdarzeń przestępczych zaistniałych na szkodę przedsiębiorstwa,
 • w oparciu o zdiagnozowane trendy rozwoju przestępczości ekonomicznej prowadzenie szkoleń specjalistycznych z tego zakresu,
 • opracowanie kryteriów i praktyczne prowadzenie sprawdzeń w zakresie klientów strategicznych oraz osób mających wpływ na podejmowanie ważnych decyzji gospodarczych.
W oparciu o doświadczenie potwierdzone współpracą z wieloma podmiotami naszym klientom oferujemy przede wszystkim:
 • rozpoznanie zagrożeń pod kątem ewentualnych oszustw i prób wyłudzeń,
 • prowadzenie audytu śledczego polegającego na weryfikacji procedur, a także innych procesów mogących narazić firmę na szkodę,
 • opracowywanie procedur i mechanizmów zapewniających ochronę przeciwko ewentualnym nadużyciom oraz próbą popełniania przestępstw,
 • prowadzenie rejestru i analiza stwierdzonych podejrzeń o wyłudzenia i oszustwa,
 • współpraca z organami ścigania w celu zapobieżenia popełniania przestępstw na szkodę firmy,
 • prowadzenie windykacji oraz tzw. WINDYKACJI SWAT co do „trudnych klientów”
 • w przypadkach aferalnych dokonujemy szczegółowej analizy  przypadku celem odzyskania mienia, ścigania sprawców, ujawnieniu mechanizmów sprzyjających popełnieniu przestępstwa, wykryciu nieprawidłowości ze strony leasingodawcy

Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego jest specjalistyczną firmą, której produktem jest:

„BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU ORAZ BEZPIECZEŃSTWO JEGO LIDERÓW”

Nasze atuty to:
 • profesjonalna kadra z udokumentowaną praktyką,
 • systemowe rozwiązania w zakresie prowadzonych spraw poparte odpowiednim rozpoznaniem i analizą,
 • znajomość metod wywiadowczych i kontrwywiadowczych oraz stosowania prawem dozwolonej techniki operacyjnej,
 • współdziałanie z ekspertami i specjalistami z zakresu bezpieczeństwa gospodarczego,
 • stworzenie skonsolidowanego systemu pozyskiwania informacji gospodarczych w kraju i zagranicą,
 • efektywność podejmowanych działań. 

Rzetelna Firma

Polityka prywatności

Copyright © Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego 2014
Projekt i wykonanie: sza-sza

Our website is protected by DMC Firewall!